im.Wandy Turowskiej

Zajęcia szachowe

Na zakończenie szkolenia szachowego w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch turniejach szachowych:

VII PUCHARZE AKADEMII SZACHOWEJ E6

Rozegrany w dniu 18.05.2019 roku indywidualny turniej szachowy w którym wystartowało

82 uczniów szkół podstawowych.

W najstarszej grupie wiekowej dla klas IV-VI, dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 115:

1) Piotr Lehmann (klasa 4b),

2) Wojciech Ratański (klasa 6a).

W grupie dla najmłodszych dzieci (z klas 0- I) wystartowało dwunastu uczniów naszej szkoły.

W stawce 46 zawodników najwyższe miejsca zajęli:

3) Antoni Kotowski (klasa 1a),

4) Marcel Godlewski (klasa 1b),

7) Jan Tokarzewski (klasa 1a).

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MOKOTOWA DZIECI

Turniej z cyklu eliminacji Mistrzostw Polski szkół podstawowych w którym występują drużyny czteroosobowe.

Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 115 w Warszawie:

– I szachownica: Wojciech Ratański (klasa 6a)
– II szachownica: Piotr Lehmann (klasa 4b)
– III szachownica: Mikołaj Maliszewski(klasa 6a)
– IV szachownica: Dominika Krawczyk (klasa 6a)

Tabela finałowa mistrzostw:

Drużyna Punkty
1) Szkoła Podstawowa Św. Franciszka 10
2) Szkoła Podstawowa nr 70 9
3)  Szkoła Podstawowa nr 107 8
4)  Szkoła Podstawowa nr 69 7
5)  Szkoła Podstawowa nr 115 6
6) SK Zakonu Pijarów 5
7)  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 5
8)  Szkoła Podstawowa nr 205 3
9)  Szkoła Podstawowa nr 103 1

 

OPIS NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:

– zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała)
-zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej)
-zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe)
-zaburzenia mowy
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są formą pracy właśnie z tymi trudnościami. Korekcyjny element zajęć ma na celu usprawnianie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, natomiast kompensacja rozumiana, jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez funkcję sprawną lub mniej zaburzoną.
Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.

KOŁO ROBOTYKI „BUDOWANIE I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW LEGO MINDSTORMS NXT 2.0”

tutotial do zajęć 

Zajęcia wyrównawcze

Podczas zajęć dzieci uczą się: dyskutować, rozwiązywać problemy, wyrażać emocje, rozwijać zmysł obserwacji, komunikować się z innymi.
Praca różnymi metodami: ruch, gest drama – wchodzenie w role, bajkoterapia, elementy technik plastycznych, tworzenie historii i opowiadań.