im.Wandy Turowskiej

Informacje o konkursach w roku szkolnym 2017/2018

__________________________________________

3.04

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. Wiosna poezją malowana
Szkolny Konkurs Recytatorski

__________________________________________

Konkurs informatyczny „Zaprogramowany kwiecień” (klasy 6-7)

ZADANIA liga zestaw1

Zestaw  2

————————

12.03

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – EASTER AROUND THE WORLD
Klasy  IV – VII
KONKURS Easter szczegóły 

————————

16 stycznia

KONKURS Zwierzaki w obiektywie – konkurs fotograficzny szczegóły

 

*********************************************

Konkursy zakończone

20.11.

Konkurs z Języka Angielskiego  „Christmas is almost here” Christmas konkurs 2017

Konkurs z języka angielskiego Olimpus dla klas 4-7 KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS

___________________________________________________

06.11.

X Konkurs Pięknego Czytania Literatury Fantasy – Konkurs PCLF

Zaśpiewaj przebój swoich rodziców lub dziadków –  Zaśpiewaj przebój

___________________________________________________

20.10.

Konkurs „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”

Polski Komitet Olimpijski ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem”, organizowanym z okazji zbliżających się XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w PyeongChang 2018.

Poprzez upowszechnianie idei olimpijskiej, promujemy nie tylko aktywność sportową i artystyczną wśród uczestników projektu, ale również zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat igrzysk olimpijskich. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

IV. PRACA KONKURSOWA 1. Praca powinna spełniać poniższe warunki: a. Praca musi przedstawiać wizerunek maskotki zimowych igrzysk olimpijskich, stworzony indywidualnie przez Uczestnika. Prace, które w sposób bezpośredni wykorzystują wizerunek oficjalnych maskotek olimpijskich nie zostaną dopuszczone do Konkursu, b. Prace mają zostać wykonane na papierze w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej, c. maksymalny wymiar Pracy wynosić może 100 (sto) x 70 (siedemdziesiąt) centymetrów, d. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska Uczestnika, będącego autorem Pracy, nazwy Szkoły, numeru klasy, do której uczęszcza Uczestnik.

Prace przynosimy do  dnia 29 listopada 2017 r.(czwartek)  Do każdej z Prac dołączyć należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.  Do 15 grudnia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, ekspertów zaproszonych przez Organizatora. 6. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagród zostaną ogłoszone w dniu 10 stycznia 2018 r. na stronie www.olimpijski.pl. Szkoły, które zgłosiły Zwycięskie Prace dostaną zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Prace oddajemy dla nauczycieli: Agnieszki Andryszczyk i Adriany Michalak

___________________________________________________

15.10.2017

Regulamin konkursu fotograficznego| „Piękno nadwiślańskiej przyrody” (termin do dnia 7 listopada 2017)
Zorganizowanego dla szkół uczestniczących w projekcie „Akademia Nadwiślańska” w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017

  • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół realizujących program Akademii Nadwiślańskiej.
  • Uczniowie przygotowują autorskie zdjęcie w wersji papierowej w formacie 15 X 20 cm (lub zbliżony)
  • Autor ma prawo zgłosić do konkursu jedną lub dwie prace.
  • Przyjmowane są tylko prace indywidualne.
  • Zdjęcia muszą być wykonane przez ucznia – autora.
  • Szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne i przedstawia do konkursu najwyżej 10 prac.
  • Zdjęcia należy złożyć  u nauczyciela p. Małgorzaty Sawickiej-Gil, do dnia 7 listopada 2017 r., która zawiezie je do siedziby Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddziału Mazowsze, ul. Litewska 11/13
  • Na odwrocie zdjęcia należy umieścić fiszkę z nazwą szkoły, imię i nazwisko autora klasę oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana a także e – mail do nauczyciela lub szkoły.

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości podsumowania projektu i nadania certyfikatów „Akademia Nadwiślańska”. O miejscu i terminie szkoły zostaną powiadomione drogą e – mailową.

Dodatkowe informacje:
Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Autorzy zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Będzie on mógł w sposób nieograniczony – z zachowaniem praw autorskich – wykorzystywać prace wraz z ich publicznym prezentowaniem.

Regulamin konkursu fotograficznego

___________________________________________________

17.09.2017
UWAGA KONKURS!!!
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU SP 115 IM.W.TUROWSKIEJ

 NAPISZ OPOWIADANIE LUB WIERSZ NA TEMAT „POMAGANIE JEST FAJNE”
UCZESTNICY KONKURSU: Uczniowie klasy 4,5,6,7.
Termin:  16.09.17 do 20.10.17 r.
 Prace w formie pisemnej oddajemy dla: opiekuna SKW Pani Agnieszki Andryszczyk.

 Wybór  prac:
Z nadesłanych prac jury wybierze 3 najciekawsze prace z  każdego poziomu klas 4,5,6,7, które zostaną nagrodzone.
Nagrody: dyplom, słodycze oraz upominek rzeczowy.
 Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w tym konkursie J

 Opiekunowie SKW Sp 115:  Agnieszka Andryszczyk i Adriana Michalak

 

 

 

___________________________________
poprzedni rok szkolny
___________________________________
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS IV –VI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Pt. „Connecting people to nature – jesteśmy częścią natury” Konkurs z Ambasada USA

TERMIN ODDANIA PRAC DO 12 MAJA 2017 r.(piątek)   KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA_Zgoda

PRACE PRZEKAZUJEMY DLA Nauczycieli  Adriany Michalak lub Agnieszki Andryszczyk. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, a Partnerem Konkursu i Fundatorem nagród w konkursie jest Ambasada Amerykańska w Warszawie.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej (dowolna technika, plakat o formacie maksymalnie A1), która zilustruje odpowiedzi na pytania „Jak dbam o przyrodę wokół mnie? Dlaczego przyroda jest dla mnie ważna? Co robię, aby pokazać, że mi zależy na środowisku, w którym żyję? Jak powinniśmy się zachowywać, by chronić przyrodę?” wraz z krótkim opisem, co miał na myśli autor tworząc pracę plastyczną (1-2 zdania, np. „Narysowałem liski bo…. Nie rzucam papierów na ziemie, bo… Segreguję śmieci, bo…”). 

Wybór zwycięzców

Wszystkie prace będą oceniane pod kątem ich treści i argumentacji. Z każdej ze szkół, z której zgłoszą się uczestnicy, wybranych zostanie do 3 prac, które według subiektywnej opinii jury, zostaną uznane za najciekawsze.

Każdy zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na rozdanie nagród do Ambasady Amerykańskiej i otrzyma:

za 1 miejsce: iPad Shuffle, plakat „Earth Day 2017” (Dzień Ziemi 2017) oraz torbę z gadżetami z ambasady;

za 2 miejsce: plakat „Earth Day 2017” (Dzień Ziemi 2017) oraz torbę z gadżetami z ambasady;

za 3 miejsce: torbę z gadżetami z ambasady.

Osiem lub sześć najlepszych prac będzie wydrukowanych i eksponowanych na bramie ambasady od ul. Pięknej wraz z plakatem opisującym cel konkursu.

Do każdej pracy rodzic/opiekun prawny dziecka musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem i że nie będzie rościł praw do pracy wykonanej przez swoje dziecko lub podopiecznego oraz, że prace będą mogły być wykorzystane w kolejnych inicjatywach związanych z ochroną środowiska.

Zapraszamy do udziału J 

SKW SP 115

___________________________________

„Konkurs przyrodniczo-plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Wisła wyobraźnią malowana” z okazj Roku Rzeki Wisły 2017. Technika pracy jest dowolna. Najpiękniejsze prace będą opublikowane w formie pamiątkowej księgi pięknych prac o Wiśle. Na zwycięzców czekają nagrody

 Prace oddajemy do 5 maja br. do sali 26 p. Joanna Górecka. Powodzenia! :)” KONKURS PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY

___________________________________

Klasa 6b wraz z wychowawcą p. Górecką organizuje   Szkolny Dzień Ziemi_-_10 kwietnia 2017_

quiz

___________________________________

Konkurs przyrodniczy fotograficzno – kartograficzny WIOSNA NA SADYBIE KONKURS FOTO

___________________________________

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. Wiosna poezją malowana

Każdy uczestnik prezentuje wybrany przez siebie dowolny utwór poetycki, którego motywem przewodnim jest wiosna. Przesłuchania konkursowe odbędą się 11 kwietnia w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Klasy 0-3
  2. Klasy 4-6

Kryteria oceny: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). Zgłoszenia do 7 kwietnia do p. Agnieszki Kościk (sala nr 25)

___________________________________

Konkurs informatyczny „Animacja komputerowa – Moja pasja” etap szkolny do 24 marca regulamin

___________________________________

KANGUR MATEMATYCZNY (16 marca godz. 8.00).

___________________________________

Konkurs-na-album-znad-wisly-pomyslnie-po-wisle-czyli-z-pomyslem-po-wisle

Uwaga! Termin oddania prac konkursowych w konkursie przyrodniczym „Album znad Wisły”

został przedłużony do dnia 20 kwietnia 2017. Do dzieła! Powodzenia 🙂 Joanna Górecka”

_____________________________________

 

******************************************

zakończone

konkurs-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-wiersz

Konkurs pieknego czytania literatury fantasy – zgłoszenia do 25 listopada

_____________________________________

Konkursy kuratoryjne etapy szkolne:

3 listopada – j.polski

9 listopada – matematyka

_____________________________________

Konkurs miniLOGIA 1. etap do 17 listopada informacje na stronie  http://minilogia.oeiizk.waw.pl/

_____________________________________

konkurs halloween

_____________________________________

Konkurs „Zaprojektuj LOGO dla Szkolnego Klubu Wolontariatu”  konkurs-logo-wolontariat

_____________________________________

Trwa „Konkurs przyrodniczy na najpiękniejszy zielnik”. Do końca września 2016r. czekamy na zielniki. Prace konkursowe w nowym roku szkolnym 2016/2017 proszę oddawać do p. Joanny Góreckiej sala 26. Powodzenia w szukaniu roślin z różnych stron Polski i świata.

konkurs-na-najpiekniejszy-zielnik

_____________________________________

Konkursy kuratoryjne

 http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy

_____________________________________

*****************************************************

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

poprzedni rok szkolny 2015/2016

I MOKOTOWSKI KONKURS LOGOPEDYCZNO – RECYTATORSKI „JĘZYKOWE ŁAMAŃCE ” Konkurs językowe łamańce2

Konkurs fotograficzno – kartograficzny KONKURS FOTO

Konkurs z języka angielskiego Easter is coming – short

LIGA ZADANIOWA PROGRAMOWANIA W LOGO „ŻÓŁWIK”

Polega on na rozwiązywaniu zestawu zadań w określonym terminie (dwa tygodnie od opublikowania).
Rozwiązania (w jednym pliku – szczegóły w regulaminie) należy przesyłać na adres szkopod115@gmail.com 

Regulamin konkursu

ZESTAWY:

ZESTAW1 14 lutego – 28 lutego

ZESTAW2 29 lutego – 14 marca

ZESTAW3 15 marca – 30 marca

ZESTAW 4 – 31 marca – 10 kwietnia

ZESTAW5_logo – 17 kwietnia – 3 maja

ZESTAW6_logo – 22 maja – 6 czerwca

Od 22 lutego w poniedziałki 7 lekcja – Kółko programowania w LOGO

Konkurs informatyczny dla uczniów klas 3-6 na animację komputerową pt.: „Moja pasja”

Prace powinny przedstawiać pasje uczniów w formie wykonywanych czynności, np. gra w piłkę, taniec,
Wielkość prac nie powinna przekraczać 400 pikseli w każdym wymiarze. Prace muszą być animacją zapisaną w formacie gif.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, płynność animacji.
Etap szkolny odbywa się do 11 marca 2016 r.
dodatkowe informacje: http://sp114.edu.pl/animowana-kartka.html

„Multimedialny przewodnik po magicznych zakątkach Mokotowa”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych dzielnicy Mokotów. Konkurs polega na wykonaniu multimedialnego przewodnika w postaci prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat: „Multimedialny przewodnik po magicznych zakątkach Mokotowa” Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx oraz wzbogacona obrazem, filmem, dźwiękiem z opisanym źródłem. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: I etap szkolny do 19 lutego, II etap dzielnicowy.
szczegóły na stronie http://www.sp271waw.edu.pl/

„Śladami Robinsona Crusoe, czyli mól książkowy na bezludnej wyspie”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych dzielnicy Mokotów. Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point na temat ciekawych książek, które uczeń zabrałby na bezludną wyspę.
W prezentacji powinno być ujętych 5 pozycji z literatury polskiej i zagranicznej. Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 20 do 30 slajdów. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: I etap szkolny do 19 lutego, II etap dzielnicowy.
szczegóły na stronie http://www.sp271waw.edu.pl/

KANGUR – zgłoszenia i opłata 9 zł do 15 grudnia (konkurs odbędzie się 17 marca 2016 r.)

Konkurs Napisz list do Babci lub Dziadka!!! Konkurs dzien babci i dziadka

Christmas Card Konkurs z języka angielskiego dla klas 1-3 

Christmas Customs and Traditions Konkurs z języka angielskiego dla klas 4-6

 konkurs z języka polskiego Konkurs Pięknego Czytania Literatury Fantasy

 konkurs z przyrody karmnik 

 konkurs z języka angielskiego dla klas 4-6 Halloween konkurs ghost story

 konkurs z języka angielskiego dla klas 2-3 Halloween costume 2015

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Konkurs informatyczny miniLOGIA  rozpoczął się 8 października
w tym roku uczniowie zakładaja konto na platformie, a rodzice deklaracje – szczegółowe informacje na stronie  http://minilogia.oeiizk.waw.pl/index2.php?strona=ogloszenia

 

 

rok szkolny 2014/2015

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – MAZOWSZE” – konkurs MDK „Muranów”

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO:
Konkurs jest podzielony na sześć edycji, co roku przebiega pod innym hasłem:

CELE KONKURSU:
– tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają;
– wzmocnienie tożsamości z Warszawą, Mazowszem, Polską i Europą;
– budzenie zainteresowania problemami, historią i współczesnością naszego regionu;
– wdrażanie do umiejętnego tworzenia komunikatów medialnych;
– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży i proeuropejskich;

GRUPY WIEKOWE : prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
– uczniowie klas: IV-VI Szkoły Podstawowej
– uczniowie klas :I-III Gimnazjum

TEMATY PRAC /do wyboru/:

„Postacie literackie związane z Mazowszem”,
”Szlakiem bohaterów Mazowsza”,
„Przewodnik po najciekawszych miejscach Mazowsza” ,
„Mazowsze, miejsca znane – nieznane”

FORMA PRACY KONKURSOWEJ:
prezentacja multimedialna lub film – w tej formie uczniowie przygotowują pokaz slajdów lub film. Długość przekazu nie może przekraczać 15 minut. Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace powinny dotyczyć tylko Mazowsza.

TERMINY I MIEJSCA:
– Uczestnicy konkursu muszą dostarczyć prace w określonych regulaminem formie i miejscu .
– Prace należy dostarczyć do sekretariatu MDK-Muranów do 29 maja 2015 r. do godziny 17.00. lub wysłać na maila: marrut19@wp.pl Wcześniej komisje szkolne wybierają maksymalnie po 5 prac w każdej kategorii wiekowej.
– Prace powinny być podpisane /imię, nazwisko, wiek autora pracy, klasa, imię, nazwisko opiekuna oraz szkoła/.
– Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców do końca maja. Uroczyste zakończenie planowane jest w czerwcu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK-Muranów Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatorów o zdobytych miejscach oraz terminie rozdania nagród i wyróżnień.

strona http://www.mdk-muranow.waw.pl/konkursy.html

Mokotowski konkurs literacko – plastyczny „Poezją malowane”
z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego więcej

Poland – it’s such a beautiful place… -postcard from Poland – Konkurs dla klas II-III z języka angielskiego organizowany przez SP nr 107 im. B. Malinowskiego w Warszawie

 

VI EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „I’M PROUD OF POLAND”

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

KONKURS-WIELKANOCNY

Konkurs na EXLIBRIS Biblioteki szkolnej SP nr 115

II edycja Literackiego Konkursu Fantasy „W kręgu Śródziemia” Konkurs w kręgu Śródziemia

 

IX WARSZAWSKI KONKURS MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY „MultimedialnaMatematyka”

Przedmiotem konkursu jest przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office prezentacja multimedialna jednego z tematów obejmujących treści matematyczne z zakresu szkoły podstawowej.
Termin: do końca kwietnia 2015 r  REGULAMIN

Animacja „Moja pasja” dla klas 3-6
http://sp114.edu.pl/viii-edycja-rok-2014-2015.html

 KANGUR MATEMATYCZNY – 19 marca 2014

Etap dzielnicowy – Konkurs matematyczny im. Jana Śniadeckiego –  27 marca 2015 roku (piątek) na godz. 11:45

Świetlik 17 marca

II etap miniLOGII – 12 lutego 10.00 – 12.00

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Materiały przygotowawcze

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. „trzech pytań gratis” (czyli o podanej wcześniej tematyce):
• dla wszystkich kategorii – Szyk wyrazów w zdaniach.
Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2015:
• Kittens (klasy IV) – „Puss in Boots”
• Bunnies (klasy V I VI) – „Theseus and the Minotaur”
Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu- w roku szkolnym 2014/15 odbędzie się 3 marca 2015 r.

Konkurs dla klas 2 i 3 z języka angielskiego Christmas Card to Santa szczegóły konkursu

05 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Sali 29 odbędzie się I etap Kuratoryjnego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514. Od Cedyni do Orszy.”

 

20 października 2014 r. uczniowie klas V i VI wzięli udział w konkursie historycznym Multitest zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.

Wyniki konkursu zostaną przekazane szkole do 08 grudnia 2014 r.

 KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS 1-3 „Halloween costume”

https://drive.google.com/file/d/0BzKhaiNnRQHXRVZqYWgwTEdRd3M/view

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS 4-6 „OPOWIADANIA Z DRESZCZYKIEM” W FORMIE KOMIKSU

https://drive.google.com/file/d/0BzKhaiNnRQHXaDcwd3FLWDBPd2c/view

 

PRZEDMIOTOWE KONKURSY KURATORYJNE (godz. 14.00)

matematyka – 7.10.2014
j.polski – 13.10.2014
przyroda – 15.10.2014

KONKURS MULTITEST (godz. 9.00)

j.polski – 15.10.2014
matematyka – 16.10.2014
przyroda – 21.10.2014

KONKURS DLA KLAS IV – VI „MOJE AKTYWNE WAKACJE”

Lubisz aktywnie spędzać czas podczas wakacji?
– weź udział w konkursie i podziel si ę z nami swoimi przeżyciami!

Praca powinna zawierać:
– tytuł
– krótki opis miejsca wypoczynku
– opis formy aktywności fizycznej podczas wakacji
– mapę miejsca wypoczynku
– zdjęcie

Format pracy A-3
Termin oddawania prac – 26 wrzesień 2014  – do pani Małgorzaty Sawickiej – Gil

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS

DLA KLAS 4-7