im.Wandy Turowskiej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

23– 31.12.2017 – zimowa przerwa świąteczna

12.01.2018 – zakończenie 1. semestru

15.01.- 28.01.2018 – ferie zimowe

29.03 – 3.04. 2018 – wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018 – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017):
31 października,
2 listopada,
2 stycznia,
30 kwietnia,
2 maja,
4 maja,
30 maja.
1 czerwca (odpracowany Świętem Szkoły),

W tych dniach szkoła pełni dyżur.