im.Wandy Turowskiej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

23 – 31 grudnia 2019 r. zimowa przerwa świąteczna

24 stycznia 2020r. koniec I semestru

10-23 lutego 2020 r. ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2020 r. wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020r. zakończenie zajęć roku szkolnego

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. wakacje

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 14.10.2019 r.; 31.10.2019r.; 2-3.01.2020r.; 30.04.2020r.; 12.06. 2020r.
21,22,23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty (na postawie Rozporządzenia
MEN w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r.)