im.Wandy Turowskiej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

23– 31.12.2018 – zimowa przerwa świąteczna
25 stycznia – koniec I semestru
28.01.2018 – 10.02.2019 – ferie zimowe
18.04 – 23.04. 2019 – wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 31.10; 2.11; 2.01;30.04; 2.05;
15,16,17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty