im.Wandy Turowskiej

PEDAGOG SZKOLNY – Halina Wyszyńska

godziny pracy:
poniedziałek  8.00 – 13.00
wtorek  8.00 – 13.00
środa  8.00 – 9.00 i 10.00-14.00
czwartek  12.00 – 17.00
piątek  8.00 – 13.00                                               

 Konsultacje dla  rodziców:

poniedziałek 8.00 – 10.00,
czwartek 15.00 – 16.00  i w godzinach zebrań i dni otwartych  po wcześniejszym umówieniu się.

Konsultacje dla nauczycieli:

wtorek    8.00 – 10.00
piątek     12.00 – 13.00

tel.: 22 6517191

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Prowadzenie działań i badań diagnostycznych dotyczących poszczególny uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniem zachowania oraz realizacja różnych form pomocy pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
 • Współpraca z rodzicami uczniów.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Policją
 • Strażą Miejską
 • Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorami zawodowymi i społecznymi
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Ogniskiem Wychowawczym
 • Świetlicami socjoterapeutycznymi i TPD
 • Fundacjami
 • Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych i fizycznych na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rówieśniczych
 • Wspieranie i pomoc rodzicom w poprawieniu relacji z własnymi dziećmi
 • Opracowywanie i realizacja autorskich projektów profilaktycznych
 • Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych

 

ZAJĘCIA, PROJEKTY i PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Zajęcia relaksacyjne „Przez zabawę do spokoju fizycznego i emocjonalnego”
 • NIE agresji i przemocy
 • „Spójrz inaczej”
 • Współpraca z Fundacją „Wiosna” i koordynacja funkcjonowania w szkole Akademii Przyszłości.
 • koordynacja i współpraca przy realizacji programów profilaktycznych przez realizatorów zewnętrznych.