im.Wandy Turowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 115 im. Wandy Turowskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Okrężnej 80. Istnieje już ponad 80 lat. Organem prowadzącym jest Prezydent m.st. Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Nasza Szkoła:

 • zapewnia wszechstronny rozwój dziecka w harmonii z otoczeniem
 • przygotowuje ucznia do podejmowania zadań w różnych obszarach działalności człowieka
 • stwarza przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa

Szkoła stanowi ośrodek realizacji założeń reformy oświaty, co oznacza, że:

 • czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat
 • uczniowie realizują ramowy program nauczania w dwóch etapach edukacyjnych:
 • uczniowie klas I – III objęci są zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną
 • uczniowie klas IV – VI nauczaniem blokowym

Szkoła zapewnia właściwe warunki do nauki:

 • w estetycznych, kolorowych salach lekcyjnych, bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne
 • z nowoczesnej pracowni komputerowej korzystają uczniowie klas I – VI w czasie obowiązkowych lekcji informatyki
 • w naszej szkole dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego
 • oferuje uczniom bogaty księgozbiór w bibliotece
 • uczy korzystania z wielu różnych źródeł wiedzy
 • zgodnie z zainteresowaniami uczniów organizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, działają:

Szkoła proponuje taką organizację pracy i taki dobór środków wychowawczych, by dziecko czuło się w niej bezpiecznie, darzone było sympatią i otoczone opieką wszystkich pracowników, było dobrze przygotowane do sprawdzianu w VI klasie kończącego szkołę podstawową.