im.Wandy Turowskiej
1933 istniejąca na ul. Chełmskiej 19 Publiczna Szkoła Powszechna nr 115 otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza; zostaje ufundowany sztandar szkoły.
1.IX.1933 powstaje Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna Spółdzielni „Zespół Nauczycielski” w Czerniakowie, zlokalizowana w drewnianym budynku na ulicy Powsińskiej obok Fortu Czerniakowskiego.
05.1940 aresztowanie ówczesnego kierownika szkoły Stanisława Boczara za przeprowadzenie akademii z okazji 3 Maja. Zamknięcie szkoły.
06.1940 otwarcie szkoły na Sadybie jako filii Szkoły Powszechnej Nr 115 przy ul. Chełmskiej pod zarządem władz niemieckich. Zakazano nauki historii Polski i geografii.
1939-1944 w czasie kampanii wrześniowej i Powstania Warszawskiego budynki szkół na ul. Chełmskiej 19 i ul. Powsińskiej stają się najpierw punktami PCK, a później – filiami Szpitala Ujazdowskiego. W budynkach tych trwa w czasie wojny nauczanie wg programu szkół niemieckich. Pani Wanda Turowska organizuje w domach tajne nauczanie języka polskiego, geografii i dziejów Polski.
1944 oba budynki szkoły uległy zniszczeniu po upadku Powstania Warszawskiego i zajęciu przez Niemców Fortu Czerniakowskiego.
1.IX.1945 powstaje Publiczna Szkoła Powszechna Nr 115 na Sadybie w budynku willi przy ul.Godebskiego 15. Kierowniczką szkoły na 24 lata zostaje pani Wanda Turowska.

ul.Godebskiego 15

1949 szkoła otrzymuje do dyspozycji drugi budynek przy ul.Zielonej 18.

 

szkolazielona

1.XII.1955 Szkoła 115 przenosi się do nowo wybudowanego także na Sadybie na ul.Okrężnej 80 budynku mieszczącego się tuż obok przedwojennej siedziby szkoły na ul. Powsińskiej. Na ulicy Okrężnej 80 mieści się do dziś.

 

staraszkola

1962 przyznanie szkole odznaki za zasługi dla Warszawy.
6.V.1983 na 50 lecie Szkoła Nr 115 otrzymuje imię Wandy Turowskiej – wielkiej patriotki, nauczycielki, żołnierza – sanitariuszki Armii Krajowej, działaczki społecznej, radnej Wilanowa i Mokotowa, miłośniczki Warszawy, organizatorki i wieloletniej dyrektorki pierwszej szkoły na Sadybie.
5.V.1984 szkole zostaje przekazany przedwojenny sztandar Szkoły Powszechnej Nr 115 im. Henryka Sienkiewicza odnaleziony przy postrzelonym powstańcu, przechowywany przez oddział ZBOWID-u na Mokotowie.
9–10.V.2003 szkoła obchodziła 70-lecie istnienia, 20-lecie nadania imienia Wandy Turowskiej, po raz 20 organizowane było ŚWIĘTO SZKOŁY.
9–10.V.2005 szkoła obchodziła 50-lecie istnienia w budynku na ul.Okrężnej
12–13.V.2008
 szkoła obchodziła 75-lecie istnienia, 25-lecie nadania imienia Wandy Turowskiej, po raz 25 organizowane było ŚWIĘTO SZKOŁY. Obchody 75-lecia szkoły