im.Wandy Turowskiej

Karta ucznia

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/0b7cfadd

Karta Ucznia Instrukcja


3.04.2019

edukacja.warszawa.pl

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

Zgodnie z Uchwałą nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  – w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich i pięcioletnich techników  oraz branżowych szkół I stopnia  prowadzonych przez m.st. Warszawę wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół – w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji będzie można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.

harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej

rekrutacja

Harmonogram_rekrutacji_2019-2020


26.02

Projekt „Tornado zagrożeń – uzależnienia u dzieci” jest projektem psychoedukacyjnym skierowanym do rodziców i opiekunów. W ramach projektu odbiorcy mogą skorzystać z udziału w bezpłatnych warsztatach, wykładach i konsultacjach indywidualnych. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

TORNADO ZAGROŻEŃ – ulotka 2019

TORNADO ZAGROŻEŃ – plakat 2019


19.02. – informacje o dyżurach wakacyjnych

harmonogram dla rodziców_zapisy_dyżury_wakacyjne_2019

Zasady_zapisow_na_dyzury_wakacyjne_2019

Koordynacja Dyżurów Wakazyjnych_2019_publikacja

Nowy harmonogram Lato 2019


Z poczwarki w motyla – bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków w wieku 12-18 lat

Prawidłowa komunikacja a stres  – warsztaty dla rodziców i uczniów „z podwójnego rocznika” (* podst. i 3 gim.)


materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przygotowane przez MEN

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 

List Minister Edukacji do Rodziców 

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 


Linki:

Biuro Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna): https://oke.waw.pl

CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna): https://cke.gov.pl


Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie przy ul. Okrężnej 80 jest Pan Leszek Świątek tel. 723 243 682 e-mail: lswiatek.iod@dbfomokotow.pl

 ___________________

Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. Skorzystaj z ePUAP — bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.

___________________

 

__________________________________________________

 Szanowni Rodzice,

prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z niektórych gier, które są niedostosowane do wieku młodego gracza, z elementami przemocy oraz autoagresji.W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc.

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, mogą dzwonić na
nr Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800 121212.

Więcej informacji na ten temat można dowiedzieć się z broszury
pt. „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe.”

Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Zapraszamy do zapoznania się  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów 

__________________________________________________

 zmiany w systemie oświaty

pismo z-cy Prezydenta Warszawy

list Ministra Edukacji Narodowej do rodzic

PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice i uczniowie? Jaka jest dzisiejsza szkoła? – PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

________________________________________________________________________

Ubezpieczenie uczniów NNW

OWU – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH

OWU-Compensa-NNW-Szkolne-2017

dodatkowe informacje na stronie http://www.sp115warszawa.pl/ubezpieczenie-uczniow-nnw/

Opiekunem jest p. Jolanta Towarek, tel. +48 606 430 971, e-mail: jolantatowarek@gmail.com, która służy pomocą w przypadku wątpliwości.

_______________________________________________________________________

Ochrona uczniów przed zagrożeniami związanymi z używaniem niebezpiecznych substancji.

Gdzie szukać pomocy?
800 060 800 – bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 -telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
112 – numer alarmowy obowiązujący na terenie Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html.

_________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów 

_________________________________________________________________________________________

 Pomoc socjalna dla uczniów – informacje na stronie Biura Edukacji

_________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej zwraca się z prośbą o niewchodzenie Rodziców i Opiekunów  na piętra podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw.
Wszelkie sprawy dotyczące zwolnień dzieci, kontaktów z nauczycielami itp. prosimy zgłaszać do osób dyżurujących na parterze szkoły (przy wejściu głównym) lub w sekretariacie szkoły.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci drzwi wejściowe przy szatni klasy „0” będą zamknięte w godz. 8:30-13:30. W tym czasie rodzice wchodzą wejściem głównym.
Ponownie drzwi zostaną otwarte w godzinach  13:00-15:30
Wejście główne do szkoły czynne będzie do godz. 16:30. Później prosimy dzwonić do drzwi.

_________________________________________________________________________________________

Opłata za duplikaty dokumentów

_________________________________________________________________________________________

DYŻURY KURATORÓW ZAWODOWYCH  (W SPRAWACH RODZINNYCH i NIELETNICH) dla Mieszkańców Mokotowa
W PUNKTACH INFORMACYJNO KONSULTACYJNYCH WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY MOKOTÓW:

  1. ul. Woronicza 30 w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, tel. 646 82 99
  2. uL. Gagarina 27 w środę w godz. 11.00 –  14.00, tel. 841 93 49

Zapisy: telefonicznie lub osobiście w godz. 8.00 – 16.00Porady są bezpłatne. Dyżury odbywają się w maju i czerwcu 2009 r. Po przerwie wakacyjnej zostaną wznowione od września.