im.Wandy Turowskiej

Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie przy ul. Okrężnej 80 jest Pan Leszek Świątek tel. 723 243 682 e-mail: lswiatek.iod@dbfomokotow.pl

 ___________________

Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. Skorzystaj z ePUAP — bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.

___________________

 

__________________________________________________

 Szanowni Rodzice,

prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z niektórych gier, które są niedostosowane do wieku młodego gracza, z elementami przemocy oraz autoagresji.W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc.

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, mogą dzwonić na
nr Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800 121212.

Więcej informacji na ten temat można dowiedzieć się z broszury
pt. „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe.”

Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Zapraszamy do zapoznania się  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów 

__________________________________________________

 zmiany w systemie oświaty

pismo z-cy Prezydenta Warszawy

list Ministra Edukacji Narodowej do rodzic

PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Zmiany w edukacji – o czym powinni wiedzieć rodzice i uczniowie? Jaka jest dzisiejsza szkoła? – PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

________________________________________________________________________

Ubezpieczenie uczniów NNW

OWU – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH

OWU-Compensa-NNW-Szkolne-2017

dodatkowe informacje na stronie http://www.sp115warszawa.pl/ubezpieczenie-uczniow-nnw/

Opiekunem jest p. Jolanta Towarek, tel. +48 606 430 971, e-mail: jolantatowarek@gmail.com, która służy pomocą w przypadku wątpliwości.

_______________________________________________________________________

Ochrona uczniów przed zagrożeniami związanymi z używaniem niebezpiecznych substancji.

Gdzie szukać pomocy?
800 060 800 – bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 -telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
112 – numer alarmowy obowiązujący na terenie Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html.

_________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów 

_________________________________________________________________________________________

 Pomoc socjalna dla uczniów – informacje na stronie Biura Edukacji

_________________________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej zwraca się z prośbą o niewchodzenie Rodziców i Opiekunów  na piętra podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw.
Wszelkie sprawy dotyczące zwolnień dzieci, kontaktów z nauczycielami itp. prosimy zgłaszać do osób dyżurujących na parterze szkoły (przy wejściu głównym) lub w sekretariacie szkoły.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci drzwi wejściowe przy szatni klasy „0” będą zamknięte w godz. 8:30-13:30. W tym czasie rodzice wchodzą wejściem głównym.
Ponownie drzwi zostaną otwarte w godzinach  13:00-15:30
Wejście główne do szkoły czynne będzie do godz. 16:30. Później prosimy dzwonić do drzwi.

_________________________________________________________________________________________

Opłata za duplikaty dokumentów

_________________________________________________________________________________________

DYŻURY KURATORÓW ZAWODOWYCH  (W SPRAWACH RODZINNYCH i NIELETNICH) dla Mieszkańców Mokotowa
W PUNKTACH INFORMACYJNO KONSULTACYJNYCH WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY MOKOTÓW:

  1. ul. Woronicza 30 w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, tel. 646 82 99
  2. uL. Gagarina 27 w środę w godz. 11.00 –  14.00, tel. 841 93 49

Zapisy: telefonicznie lub osobiście w godz. 8.00 – 16.00Porady są bezpłatne. Dyżury odbywają się w maju i czerwcu 2009 r. Po przerwie wakacyjnej zostaną wznowione od września.