im.Wandy Turowskiej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLAS PIERWSZYCH
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Wszystkie informacje na stronie  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 18.00 
spotkanie dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych 
i oddziału przedszkolnego (r. szk. 2019/2020)

 

10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
Potwierdzenie woli zapisu można składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane lub elektronicznie w systemie rekrutacyjnym na koncie dziecka.

02 marca 2019 r. (sobota) godz. 10.00 – 12.00 – Dzień Otwarty w SP115 dla Rodziców i dzieci.