im.Wandy Turowskiej

Drodzy uczniowie Szanowni Rodzice !

Młodzież z klas 8 w niedługim czasie będzie musiała dokonać wyboru dalszego etapu kształcenia.

Aby te wybory były trafne powstał portal www.wybieramszkole.pl, dedykowany dla uczniów m.st. Warszawy, który ma na celu ułatwienie poszukiwania właściwej szkoły/klasy średniej podczas rekrutacji na rok 2020/2021.

Funkcjonalność portalu jest duża – zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

  • typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
  • lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
  • rankingach,
  • przedmiotach rozszerzonych,

Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/