im.Wandy Turowskiej

logoPTTK

Akademia Młodych Przyrodników to projekt edukacyjny dla uczniów warszawskich szkół, w tym szkół specjalnych.

Celem akcji jest edukacja przyrodnicza, ekologiczna i historyczna realizowana w oparciu o przyrodnicze i naukowe zasoby Warszawy. Projekt realizowany jest przez PTTK Oddział Mazowsze.

12 grudnia – uroczyste zakończenie projektu Akademia Młodego Przyrodnika

12 grudnia wzięliśmy udział w uroczystym zakończeniu projektu, które odbyło się w Domu Kultury Śródmieście. Nasza szkoła zdobyła Certyfikat i puchar za zdobycie 1 miejsca.

 

Zostały również wręczone nagrody za zdobyte miejsca w konkursach, które odbywały się w ramach Akademii.

Konkurs fotograficzny „Zabytkowe parki Warszawy”
Iga Imiołek – 1. miejsce
Nadia Zięcina – 2.miejsce
Wojciech Ratański – wyróżnienie

Konkurs plastyczny „Chrońmy przyrodę Warszawy – Zabytkowe parki Warszawy”

Kuśdub Maria
Kutyła Marcin
Łęcka Aleksandra

Uczniowie SP115, którzy aktywnie brali udział w rajdach otrzymali w szkole upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Gratujemy wszystkim uczestnikom.

20 października – spacer – gra terenowa Łazienki Królewskie

Na planie Parku Łazienkowskiego i najbliższej okolicy zaznaczone zostały punkty kontrolne, do każdego z nich mieliśmy znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. Podczas rajdu odkryliśmy wiele ciekawych miejsc, taka aktywność pomaga nam poznać historię Warszawy.

13 października  – spacer – gra terenowa po Parku Skaryszewskim.

6 października – spacer – gra terenowa po Ogrodzie Saskim.

Ogród Saski położony jest w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, zajmuje powierzchnię ok. 15,5 ha. Został on założony na przełomie XVII i XVIII wieku przez króla Augusta II Mocnego jako ogród przypałacowy w stylu francuskim. W 1727 r. ogród został udostępniony dla zwiedzającyvh. W 148 r. August II Sas wzniósł tu Opernhauas (operalnię), Budynek rozebrano w 1772 roku z powodu fatalnego stanu technicznego. Dla upamiętnienia Operalni położono głaz, wokół którego rozwieszone są plakaty reklamujące aktualne przedstawienia warszawskiego Teatru Narodowego. Znajduje się on na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej. W 1816 roku przekształcono ogród w park krajobrazowy z elementami układu regularnego Podczas okupacji niemieckiej przez park przebito ul. Marszałkowską. Drzewostan częściowo przetrwał Powstanie Warszawskie, jednak wszystkie elementy architektoniczne uległy niszczeniu. Po II wojnie światowej park odtworzono.

Podczas 1,5 km  rajdu musieliśmy odnaleźć  punkty kontrolne zaznaczone na mapie, dopasować odpowiednie zdjęcie przedstawiające fragment obiektu oraz odpowiedzieć na pytanie znajdujące się przy fotografii.

  

22.09.2018 rajd po Kampinowskim Parku Narodowym

W sobotę pod opieką p.Katarzyny Szczepaniak i p. Doroty Kołakowskiej uczestniczyliśmy w rajdzie po Kampinowskim Parku Narodowym.  Spacer rozpoczęliśmy od cmentarza wojennego w Laskach, założonego jesienią 1939 r., na którym złożono polskich żołnierzy poległych w czasie walk podczas przebijania się do stolicy. W miejscu tym spoczęło 720 żołnierzy Armii „Poznań” i „Pomorze”, którzy starali się przedostać do Warszawy po bitwie nad Bzurą. Przeszliśmy przez ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Róża Maria Czacka to polska zakonnica, która w wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok, własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi, złożyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W 1910 otworzyła pierwszy dom dla grupki niewidomych dziewcząt w Warszawie.
Podczas spaceru pan przewodnik zapoznał nas z historią KPN, powstał on  w styczniu 1959 roku, opowiedział o faunie i florze, tego drugiego pod względem powierzchni parku narodowego w Polsce. Zajmuje on 385 km kw., z czego blisko 3/4 to lasy. Na krajobraz Puszczy Kampinoskiej składają się wydmy i bagna. Spacer zakończył się na polanie w Izabelinie, gdzie zorganizowano konkurs wiadomości z trasy – o Kampinoskim Parku Narodowym (wszyscy zdobyliśmy pierwsze lub drugie miejsca), mogliśmy również zjeść samodzielnie upieczone przy ognisku kiełbaski. Zwiedziliśmy także wystawę w Centrum Edukacji dyrekcji KPN.

    

 

 23 kwietnia – Sprzątanie Doliny Wisły (praskiego brzegu)

W poniedziałek wzięliśmy udział w sprzątaniu praskiego brzeg Wisły od Mostu Świętokrzyskiego do Gdańskiego. Do posprzątania organizatorzy wyznaczyli nam Łachę wiślaną przy Moście Śląsko-Dąbrowskim. Trudno nam było uwierzyć, że ludziom nie zależy na porządku, że nie chce im się posprzątać po sobie, znajdowaliśmy pozostawione grille i zastawę plastikową, całą masę butelek szklanych i plastikowych, ubrania, papiery, plastikowe torby, chusteczki porzucone w krzakach. My tak śmiecić nie będziemy. Po zakończeniu sprzątania mieliśmy chwilę na odpoczynek i zabawę.

 

 14 kwietnia – spacer po Parku Arkadia z przewodnikiem

Dnia 14.04.2018 roku kilkunastoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pań: Doroty Kołakowskiej i Małgorzaty Sawickiej-Gil wzięła udział w spacerze po parku Arkadia w Warszawie. Było to już nasze kolejne wyjście w ramach Akademii Młodego Przyrodnika PTTK. Od Pani przewodnik dowiedzieliśmy się: skąd wzięły się nazwy: Arkadia i Królikarnia, dlaczego w parku jest taka wysoka skarpa, jakie zwierzęta i rośliny można w nim spotkać i jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Nasz spacer umilała piękna wiosenna pogoda, śpiewy ptaków oraz gonitwy wiewiórek. Obserwowaliśmy kaczki krzyżówki, mandarynki i łyski. I tak spędziliśmy bardzo przyjemne sobotnie przedpołudnie. Podczas spaceru między stawami musieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań przygotowanych na karcie zadań.

Park powstał w latach 1968–1970 według projektu Longina Majdeckiego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego Królikarnia. W 2008 teren parku Arkadia został objęty ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Arkadia”. Pani przewodnik opowiedziała nam o historii założenia parkowego na tych terenach, która sięga roku 1680, kiedy to Stanisław Herakliusz Lubomirski zbudował tu otoczony ogrodem pałacyk wg projektu Tylmana z Gameren i nazwał go Arkadią. Od roku 1720 tereny te znajdowały się w rękach króla Augusta II Sasa, który wykupił je ze względu na źródła, które miały zasilać w wodę kanały w późniejszych Łazienkach.  Pałacyk oraz założenie ogrodowe nie przetrwały do naszych czasów.

24 marca 2018 – Wzdłuż Osi Saskiej

Oś Saska to barokowe założenie urbanistyczne XVIII – wiecznej Warszawy związane z budową królewskiej rezydencji Augusta II Sasa – Pałacu Saskiego.Wiele zaprojektowanych elementów założenia nie zostało wybudowanych ze względu finansowych i politycznych. Os ciągnie się równoleżnikowo od Krakowskiego Przedmieścia przez Ogród Saski do Placu Żelaznej Bramy. Centralnym punktem tego założenia był Pałac Saski wraz z ogrodem, a także plac Żelaznej Bramy oraz Koszary Mirowskie. Prace nad Osią Saską trwały niemal 40 lat i zostały zakończone przez Augusta III.
Podczas rajdu musieliśmy odnaleźć 32 punkty kontrolne zaznaczone na mapie i odpowiedzieć na pytania z karty, dotyczące odnalezionych miejsc i ich historii. Podczas rajdów odkrywamy wiele ciekawych miejsc i uczymy się historii Warszawy. Nasze Miasto jest naprawdę wspaniałe.

24 lutego 2018 – gra terenowa „Wyględów”

Dnia 24 lutego, w sobotę, 12 uczniów naszej szkoły (z klas 5c, 6a i 6b) pod opieką pań: Doroty Kołakowskiej i Małgorzaty Sawickiej-Gil wzięło udział w grze terenowej organizowanej w ramach projektu PTTK Oddział Mazowsze „Akademia Młodych Przyrodników”

Nasz 7-o kilometrowy spacer odbył się w pięknej zimowej scenerii. Trasa rozpoczynała się pod gmachem Prokuratury Krajowej na ul. Rakowieckiej i wiodła przez tereny Wyględowa. Zadaniem uczestników było odnalezienie 14 punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie oraz na podstawie napisów oraz własnych obserwacji odpowiedzenie na zawarte w karcie startowej pytania. Metą był Cmentarz – Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich na ul. Żwirki i Wigury. Udało nam się odnaleźć wszystkie zaznaczone na mapie punkty i odpowiedzieć na zadane pytania!
Spacer wszystkim się bardzo podobał i z pewnością będziemy brali udział w kolejnych rajdach i grach terenowych organizowanych przez PTTK, dzięki którym uczniowie zdobędą odznaki turystyczne, a nasza szkoła – certyfikat!
ak1mp2 ak1mp3 ak1mp4 ak1mp1 ak1mp5 ak1mp6 ak1mp7 ak1mp8